Русский   English (UK)
Мы предоставляем услуги для промышленных производителей, субъектов внешнеэкономической деятельности, торговых представительств и частных предпринимателей

Наша основная специализация: сертификация, гигиена, регистрация интеллектуальной собственности

Read more

Порядок проведення акції «Зимние Скидки до 18%» від UС GROUP

«Зимние Скидки до 18%»

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ

1.1. Організатором Акції «Зимние СКИДКИ до 18%» (далі – Акція) є ФОП Лозова А.М. (далі – Організатор) серед залучених покупців на умовах, визначених цим Порядком.
1.3. Учасниками рекламної Акції Організатора можуть бути покупці на всій території України. 

2. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Акція діє з 1.12.2017 до 19.12.2017 (включно).

3. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

3.1. До участі в Акції запрошуються фізичні особи –підприємці та юридичні особи,
3.2. Предметом Акції є можливість придбання послуги зі знижкою в 18% від звичайної ціни. (з ПДВ). 
3.3. Учасником Акції стає фізична особа-підприємець або юридична особа, яка в період дії Акції придбала у Організатора послуг на суму від 1 500,00 гривень  одним розрахунковим документом (КНК, РРЗ).
3.4. Кількість разів участі в Акції є необмеженою і відповідає кількості разів придбання послуг, підтверджених окремим розрахунковим документом (КНК, РРЗ).

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Організатор Акції має право в односторонньому порядку доповнити або змінити цей Порядок за погодженням ФОП. Повідомлення про зміну Порядку буде здійснено на сайті: www.ucgrop.biz
4.2. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, які можуть зробити неможливим виконання умов Акції.
4.3. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин.
4.4. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції підтверджують свою згоду на безкоштовне використання свого імені і прізвища Організатором Акції, на проведення фото-та/або кінозйомки (відеозйомки) за їх участю в рамках Акції без будь-якого відшкодування, а також підтверджують і надають згоду на те, що їх імена та фотографії можуть бути оголошені та використані організатором безкоштовно в будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, які стосуються Акції, з рекламною метою способом і методами, що не суперечать чинному законодавству України.
6.5. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цього Порядку, і/або спірних питань та/або питань, неврегульованих цим Порядком, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.
6.6. Своєю участю в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма викладеними умовами, а також зобов’язуються їх виконувати.
6.7. З правилами дії Акції можна ознайомитися в на сайті www.ucgrop.biz.

UCGROUP:

Консалтинговые услуги для промышленных производителей, субъектов внешнеэкономической деятельности, торговых представительств и частных предпринимателей.
ВИДЫ СЕРТИФИКАТОВ

  • Средства связи;
  • Детские товары, игрушки;
  • Медицинская техника;
  • Моющие средства;
  • ...

Read more