Русский   English (UK)
UCGROUP - consulting company providing since 2001 a full range of registration certificates of quality and hygienic conclusions on all kinds of products. We provide services for industrial manufacturers, economic agents, sales offices and private businesses

Our main specialization certification, hygiene, intellectual property registration

Read more

Нормативная база

В сфере сертификации действуют следующие законодательные и нормативные документы:

1. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991р. № 1023-ХІІ;
2. Декрет КМ України “Про стандартизацію і сертифікацію № 46-93 від 10.05.1993;
3. Закон України “Про метрологію і метрологічну діяльність” від 11.02.1998р. №113/98-ВР;
4. Закон України “Про підтвердження відповідності” від 17.05.2001р. №2406;
5. Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” від 17.05.2001р. №2407;
6. Закон України “Про стандартизацію” від 17.05.2001р. №2408;
7. Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" від 01.12.2005р. № 3164-ІV;
8. Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" №771/97-ВР;
9. Настанова ІSО/ІEС Guide 7:1994 Настанови щодо розроблення стандартів, придатних до оцінювання відповідності;
10. Настанова ІSО/ІEС Guide 28:2004 Загальні правила типової системи сертифікації продукції третьою стороною;
11. Настанова ІSО/ІEС 60:2004 Кодекс ІSО/ІEС доброчинної практики оцінювання відповідності;
12. ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення;
13. ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення;
14. ДСТУ 3411-2004 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у Системі;
15. ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції;
16. ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення;
17. ДСТУ 3415-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи;
18. ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується;
19. ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації;
20. ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення;
21. ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем управління;
22. ДСТУ 3498-2004 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис;
23. ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції;
24. ДСТУ 4161-2003 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги;
25. ДСТУ ІSO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник;
26. ДСТУ ІSO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги;
27. ДСТУ ІSO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення;
28. ДСТУ ІSO 9004-2-96 Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанова щодо послуг;
29. ДСТУ ІSO 19011-2003 Настанова щодо здійснення аудиту системи управління якістю та навколишнього середовища;
30. ДСТУ ISO 14020–2003 Екологічні марковання та декларації. Загальні принципи;
31. ДСТУ ISO 14021–2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (Екологічне маркування типу II);
32. ДСТУ ISO 14024–2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркування типу I. Принципи та методи;
33. ДСТУ ISO/TR 14025-2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічні декларації типу III;
34. ISO/IEC 17000:2004 Оцінка відповідності. Словник і загальні принципи;
35. ДСТУ ІSO/IEC TR 17010-2001 Загальні вимоги до органів, які проводять акредитацію інспекційних органів;
36. ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, які акредитують органи з оцінювання відповідності;
37. ДСТУ ІSO/IEC 17020-2001 Загальні критерії щодо діяльності органів різних типів, що здійснюють інспектування;
38. ДСТУ ISO/IEC 17024:2004 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу;
39. ДСТУ ІSO/IEC 17025-2001 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій;
40. ДСТУ ISO/IEC 17030:2004 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаку відповідності третьої сторони;
41. ДСТУ EN 45011-2001 Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції;
42. ДСТУ EN 45012-2001 Загальні вимоги до органів, що здійснюють оцінювання та сертифікацію/реєстрацію систем якості;
43. ДСТУ EN 45014-2001 Загальні критерії щодо декларації постачальника про відповідність.

КОНТАКТЫ

ВИДЫ СЕРТИФИКАТОВ

  • Средства связи;
  • Детские товары, игрушки;
  • Медицинская техника;
  • Моющие средства;
  • ...

Read more